پسته اکبری نمکی

قیمت اصلی 6,240,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,870,000 ریال است.

آجیل سه مغز زعفرانی

قیمت اصلی 6,240,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,970,000 ریال است.

بادام منقا

قیمت اصلی 4,970,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,670,000 ریال است.

پسته اکبری زعفرانی

قیمت اصلی 6,240,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,870,000 ریال است.

پک اختصاصی

قیمت اصلی 9,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 9,840,000 ریال است.

پک لاکچری

قیمت اصلی 17,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 17,200,000 ریال است.

آجیل شیرین

قیمت اصلی 5,240,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,780,000 ریال است.

پک پسته فندقی دستچین

قیمت اصلی 10,270,000 ریال بود.قیمت فعلی 9,970,000 ریال است.

پک یلدا

قیمت اصلی 11,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 11,800,000 ریال است.

مویز

قیمت اصلی 3,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,100,000 ریال است.